Аренда (чартер) яхт по всему миру

available 0cars

Dnes roste počet lidí, které májí možnost jet na luxusní dovolenu. Kromě obvyklé dovolené v hotelích resortových měst, rekreanti začali preferovat plavby po mořském pobřeží na pohodlných jachtách.

Někteří z těchto zástupců veřejnosti (ti bohatší) již koupili vlastní jachty a rozhodují se sami o tom, kdy a kam jít na své luxusní lodi. Méně prosperující může jen pronajmout jachtu a spokojit se s ní. Nicméně pro druhé není to nejhorší varianta, protože mohou získat luxusní podmínky a čas s poměrně malými finančními prostředky.

Ale kolik stojí nájem jachet?

Nejdřív definujeme jakou bude částka, která se obvykle vynakládá na charter jachty.

Nákladné články

Podrobnější body:

 1. Pronájem jachty, jejíž cena je Vám vyjádřena během počátečních jednání nebo je k dispozici na specializovaných webových stránkach, zejména v našem katalogu. Tato částka zahrnuje:
 • pronájem jachty;
 • služby posádky;
 • jídlo pro posádku;
 • pojištění lodí a posádky;
 • zaplacení parkování v případných státních námořních provozech.

Tato částka nejčastěji závisí na velikosti lodí, na podmínkách odpočinku, na sezóně a na “stáří” jachty. To znamená, že čím je starší a menší, tím levnější je jeji pronájem. Totéž platí pro charter mimo sezónu, stejně jako při rezervaci lodí předem. Výchozí částka za pronájem jachty se vypočitá pro týdenní plavbu. Pokud chcete mít kratší dobu, musíte rozdělit cenu o 6 a násobit podle počtu dnů navrhovaného nájemného. Zatímco pro více plavebních dnů (více než jeden týden) bude výchozí částka rozdělena na 7 a vynásobena počtem dnů. To znamená, že pronájem jachty na jeden den v obou případech bude jiný. Proč je taková “nespravedlnost”? To je způsobeno náklady na přípravu lodi k plavbě. Tým musí vynaložit stejné úsilí jak v přípravě malého výletu, tak I na dlouhou cestu. Kromě toho také se berou v úvahu prostoje mezi chartami.

 1. Náklady během cestování:
 • palivo;
 • jídlo pro cestující;
 • alkoholické a nealkoholické nápoje pro hosty;
 • palivo pro čluny a vodní hračky;
 • poplatek za průchod kanály;
 • parkovací poplatky v soukromých marinách;
 • prádelna;
 • další osobní náklady cestujících.

Výpočet těchto nákladů se provádí na konci plavby. To znamená, že můžete přidat k ceně dalších 30% od původní částky.

 1. DPH

Většina zemí v Evropské unii upravila DPH na částku frachta. Jeho velikost se muže měnit v závislosti na státu, ve vodách kterého cestujete, a vlajce, pod níž jachta jde. Průměrné zvýšení nákladů na chartu je  10-20%.

 1. “Spropitné” pro posádku

Bezchybnost vaší dovolené závisí také na práci posádky, která podporuje práci lodí, jeji pohyb a plný servis hostů. Během plavby jsou zaměstnanci ve službě nepřetržitě. Proto poděkování za jejich práci se preferuje. Velikost “tipu” se liší v poměrně širokém rozmezí. Pro Evropu se tato prémie pohybuje od 5% do 10% výšky nájmu. Zatímco při pronájmu u pobřeží Spojených států nebo v Karibiku je prémie mírně vyšší – asi 10-20%

 1. Vracení lodi do přístavu

Vaše právo určit trasu samostatně na základě schopností lodí. Pokud se však rozhodnete opustit jachtu v přístavu odjezdu, pak buďte připraveni uhradit náklady na vrácení lodi. Nejčastěji bude tato částka zahrnovat náklady na palivo vynaložené na zpáteční cestu a počet dní, za které se loď vrátí do přístavu své registraci (nebo jiného, předem objednáného, místa).

 1. Záloha

Záloha muže být mímo seznamu nákladů, ale je částkou, která by měla být připravená na nepředvídané situace a hotovostní depozit pro uzavření smlouvy. Majitelé nových jachet ukázují ve smlouvě povinný bod – zaplacení zajištění proti možnému poškození majetku. Tato částka může dosáhnout až 10 – 20 tisíc euro pro velké jachty (až 60 metrů na délku). Proto je lepší, když budete připravené na tuto situaci.

Jedná se o základní náklady, které budete muset uhradit během pronájmu.

“Šetrná” varianta

Pokud nejste připraveni platit spoustu peněz, v tomto případějsou  ideální k pronájmu malé lodě 15-20 metrů. Pro takové jachty nájemní ceny jsou nízké. Ve většině případů se pohybují v rozmezí 1500-5000 euro za týden. Jelikož na malých jachtách je posádka minimální (někdy se skládá pouze z jednoho nebo dvou lidí), náklady na tým budou malé (kolem 150-200 euro za den). Náklady na stravování jsou kolem 200-300 euro na osobu a další náklady jsou kolem 50-100 euro na jednoho cestujícího.

Luxus za dobré peníze

Pokud nechcete šetřit peníze na svou dovolenu, v tomto případě můžete pronajmout jachtu větší než 20 metrů. V takovém případě částka týdenního pronájmu během nízké sezóny začíná od 16 000 euro (délka jachty je 20 metrů) až 600 000 euro za jachtu délkou 60 metrů během sezóny. K této částce máme přidát dodatečné náklady, jejichž výše jsme popsali výše.

 Ceny jsou stanoveny. Nyní je čas rezervovat loď!

Lepší možnost pro rezervací lodi je společnost ScanMarine TM (Cofrance SARL). Jedná se o vedoucí rusky a česky mluvící jachetní makléř ze Francii s výkonnou bazí jachet pro charter. Tuto skutečnost můžete ověřit podle katalogu. Zaměstnanci společnosti vám pomohou vybrat nejvhodnější jachtu jak pro pohodlí tak I pro cenu, a budou se starat o to, aby vaše dovolená byla prostě báječná!